+49 151 54310781 inkasso@get-it-fair.de

Fortrolighedspolitik

PRIVATLIV MED ET OVERBLIK
Generel information

Følgende noter giver et simpelt overblik over, hvad der sker med dine personlige data, når du besøger denne hjemmeside. Persondata er alle data, som du kan blive personligt identificeret med. Detaljerede oplysninger om emnet databeskyttelse kan findes i vores databeskyttelseserklæring, der er anført under denne tekst.

Dataindsamling på denne hjemmeside

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på denne hjemmeside?

Databehandlingen på denne hjemmeside udføres af hjemmesidens operatør. Du kan finde deres kontaktoplysninger på forlaget på denne hjemmeside.

Hvordan indsamler vi dine data?

På den ene side indsamles dine data, når du kommunikerer dem til os. Dette kan være z. B. være data, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre data indsamles automatisk eller med dit samtykke af vores IT-systemer, når du besøger hjemmesiden. Dette er primært tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunktet for sidevisningen). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på denne hjemmeside.

Hvad bruger vi dine data til?

En del af dataene indsamles for at sikre, at hjemmesiden leveres uden fejl. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du vedrørende dine data?

Du har til enhver tid ret til gratis at modtage information om oprindelse, modtager og formål med dine gemte persondata. Du har også ret til at anmode om rettelse eller sletning af disse data. Hvis du har givet dit samtykke til databehandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke for fremtiden. Du har også ret til under visse omstændigheder at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses. Du har også ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Du kan til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i forlaget, hvis du har yderligere spørgsmål om emnet databeskyttelse.

Analyseværktøjer og tredjepartsværktøjer

Når du besøger denne hjemmeside, kan din surfeadfærd evalueres statistisk. Dette gøres hovedsageligt med såkaldte analyseprogrammer.

Detaljerede oplysninger om disse analyseprogrammer kan findes i den følgende databeskyttelseserklæring.

HOSTING OG INDHOLDLEVERINGSNETVÆRK (CDN)
Ekstern hosting

Denne hjemmeside er hostet af en ekstern tjenesteudbyder (hoster). De personlige data, der indsamles på denne hjemmeside, gemmes på værtens servere. Dette kan være v. en. IP-adresser, kontaktanmodninger, meta- og kommunikationsdata, kontraktdata, kontaktoplysninger, navne, hjemmesideadgang og andre data genereret via en hjemmeside.

Hosteren bruges med det formål at opfylde kontrakten med vores potentielle og eksisterende kunder (Art. 6, stk. 1 lit. b DSGVO) og i interessen for en sikker, hurtig og effektiv levering af vores online tilbud af en professionel udbyder ( artikel 6, stk. 1 litra f GDPR).

Vores hoster vil kun behandle dine data i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde sine præstationsforpligtelser, og vil følge vores instruktioner i forhold til disse data.

Vi bruger følgende hoster:
InternetWerk GmbH
Frankenstr. 2a
04932 Hirschfeld
Deutschland

Indgåelse af kontrakt om ordrebehandling

For at sikre databeskyttelseskompatibel behandling har vi indgået en ordrebehandlingskontrakt med vores hoster.

GENERELLE OPLYSNINGER OG OBLIGATORISKE OPLYSNINGER
privatliv

Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de lovpligtige databeskyttelsesforskrifter og denne databeskyttelseserklæring.

Hvis du bruger denne hjemmeside, vil der blive indsamlet forskellige personlige data. Persondata er data, som du kan blive personligt identificeret med. Denne databeskyttelseserklæring forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Det forklarer også, hvordan og med hvilket formål dette sker.

Vi vil gerne påpege, at datatransmission på internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. En fuldstændig beskyttelse af dataene mod adgang fra tredjeparter er ikke mulig.

Bemærkning om det ansvarlige organ

Det ansvarlige organ for databehandling på denne hjemmeside er:

get it fair inkasso UG (haftungsbeschränkt)
Schauenburgerstraße 116
24118 Kiel
Geschäftsführer: Rechtsanwalt Jens O. Leisse

E-Mail: inkasso@get-it-fair.de

Den ansvarlige instans er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre tager stilling til formål og midler til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser mv.).

opbevarings varighed

Medmindre der er angivet en specifik opbevaringsperiode i denne databeskyttelseserklæring, forbliver dine personoplysninger hos os, indtil formålet med databehandlingen ikke længere er gældende. Hvis du indsender en legitim anmodning om sletning eller tilbagekalder dit samtykke til databehandling, vil dine data blive slettet, medmindre vi har andre juridisk tilladte grunde til at opbevare dine personoplysninger (f.eks. skatte- eller kommercielle opbevaringsperioder); i sidstnævnte tilfælde vil oplysningerne blive slettet, når disse grunde er ophørt med at eksistere.

Bemærkning om dataoverførsel til USA

Vores hjemmeside indeholder værktøjer fra virksomheder baseret i USA. Når disse værktøjer er aktive, kan dine personlige data blive overført til de respektive virksomheders amerikanske servere. Vi vil gerne påpege, at USA ikke er et sikkert tredjeland i henhold til EU’s databeskyttelseslovgivning. Amerikanske virksomheder er forpligtet til at videregive personoplysninger til sikkerhedsmyndighederne, uden at du som den pågældende person kan anlægge sag mod dette. Det kan derfor ikke udelukkes, at amerikanske myndigheder (f.eks. efterretningstjenester) vil behandle, vurdere og permanent opbevare dine data på amerikanske servere til overvågningsformål. Vi har ingen indflydelse på disse behandlingsaktiviteter.

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlingsoperationer er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykke, som du allerede har givet. Lovligheden af den databehandling, der fandt sted frem til tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at gøre indsigelse mod dataindsamling i særlige tilfælde og til direkte reklame (Art. 21 GDPR)

HVIS DATABEHANDLINGEN ER BASEREDE PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR, DU HAR RET TIL AT GØRE INDSTILLINGER MOD BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE DATA TIL ETHVERT TIDSPUNKT AF ÅRSAGER, DER OPFØRER AF DIN BESTEMMTE SITUATION; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILING BASEREDE PÅ DISSE BESTEMMELSER. DET RESPEKTIVA JURIDISKE GRUNDLAG, SOM EN BEHANDLING ER BASEREDE PÅ, KAN FINDES I DENNE DATAFORBINDELSESPOLITIK. HVIS DU INDVENDER, BEHANDLER VI IKKE LÆNGER DINE PÅGÆLDENDE PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI KAN BEVISE OMFATTENDE BEGRUNDELSE FOR BEHANDLING, DER TILSKYDER DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDSINDsigelse I HENHOLD TIL ARTIKEL 21 (1)).

HVIS DINE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES TIL DIREKTE ANNONCER, HAR DU TIL ETHVERT TIDSPUNKT RET TIL AT GØRE INDSTILLINGER MOD BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE DATA TIL SÅDANNE ANNONCEFORMÅL; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING I DET OMFANG, DER ER RELATERET TIL SÅDAN DIREKTE ANNONCER. HVIS DU INDVENDER, BLIVER DINE PERSONOPLYSNINGER IKKE LÆNGER BRUGT TIL DIREKTE ANNONCEFORMÅL (INDVENDELSE I HENHOLD TIL ART. 21, STK. 2, GDPR).

Ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelser af GDPR har de berørte ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, deres arbejdsplads eller stedet for den påståede krænkelse. Retten til at indgive en klage berører ikke andre administrative eller retsmidler.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få data, som vi behandler automatisk på baggrund af dit samtykke eller i forbindelse med opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til tredjemand i et almindeligt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af dataene til en anden ansvarlig, vil dette kun ske i det omfang, det er teknisk muligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte transmissionen af fortroligt indhold, såsom ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som webstedsoperatør, bruger denne side SSL- eller TLS-kryptering. Du kan genkende en krypteret forbindelse på, at browserens adresselinje skifter fra „http://“ til „https://“ og på låsesymbolet i din browserlinje.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Information, sletning og rettelse

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du ret til gratis information om dine opbevarede personoplysninger, deres oprindelse og modtager samt formålet med databehandlingen og om nødvendigt ret til rettelse eller sletning af disse til enhver tid . Du kan til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i forlaget, hvis du har yderligere spørgsmål om emnet persondata.

Ret til begrænsning af behandlingen

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i forlaget. Retten til begrænsning af behandlingen eksisterer i følgende tilfælde:

Hvis du bestrider nøjagtigheden af dine personlige data, der er gemt af os, har vi normalt brug for tid til at kontrollere dette. I løbet af undersøgelsen har du ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses.
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er sket/forgår ulovligt, kan du anmode om begrænsning af databehandling i stedet for sletning.
Hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, men du har brug for dem til at udøve, forsvare eller gøre retskrav gældende, har du ret til at kræve, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses i stedet for at blive slettet.
Hvis du har gjort indsigelse i henhold til artikel 21 (1) GDPR, skal dine og vores interesser afvejes. Så længe det endnu ikke er fastlagt, hvis interesser er gældende, har du ret til at kræve, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses.
Hvis du har begrænset behandlingen af dine personoplysninger, må disse data – bortset fra deres opbevaring – kun bruges med dit samtykke eller til at gøre gældende, udøve eller forsvare retskrav eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige offentlige interesser i Den Europæiske Union eller en medlemsstat behandles.

Indsigelse mod salgsfremmende e-mails

Vi gør hermed indsigelse mod brugen af kontaktdata offentliggjort som en del af forpligtelsen til at sende uopfordret reklame- og informationsmateriale. Webstedets operatører forbeholder sig udtrykkeligt retten til at tage retslige skridt i tilfælde af, at der sendes uopfordret reklame, såsom spam-e-mails.

DATAINDSAMLING PÅ DENNE WEBSTED
cookies

Vores hjemmeside bruger såkaldte „cookies“. Cookies er små tekstfiler og forårsager ingen skade på din slutenhed. De gemmes på din slutenhed enten midlertidigt i løbet af en session (session cookies) eller permanent (permanente cookies). Sessionscookies slettes automatisk efter dit besøg. Permanente cookies forbliver gemt på din slutenhed, indtil du selv sletter dem, eller indtil de automatisk slettes af din webbrowser.

I nogle tilfælde kan cookies fra tredjepartsvirksomheder også gemmes på din slutenhed, når du går ind på vores side (tredjepartscookies). Disse gør det muligt for os eller dig at bruge visse tjenester fra tredjepartsvirksomheden (f.eks. cookies til behandling af betalingstjenester).

Cookies har forskellige funktioner. Adskillige cookies er teknisk nødvendige, fordi visse webstedsfunktioner ikke ville fungere uden dem (f.eks. indkøbskurvfunktionen eller visning af videoer). Andre cookies bruges til at evaluere brugeradfærd eller til at vise annoncer.

Cookies, der er nødvendige for at udføre den elektroniske kommunikationsproces (nødvendige cookies) eller for at levere bestemte funktioner, du ønsker (funktionelle cookies, f.eks. til indkøbskurvfunktionen) eller for at optimere hjemmesiden (f.eks. cookies til måling af webpublikum). grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR, medmindre andet retsgrundlag er angivet. Webstedets operatør har en legitim interesse i lagring af cookies for teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. Hvis der blev anmodet om samtykke til lagring af cookies, gemmes de relevante cookies udelukkende på grundlag af dette samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR); samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan indstille din browser, så du er informeret om indstilling af cookies og kun tillade cookies i enkelte tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når browseren er lukket. Hvis cookies deaktiveres, kan funktionaliteten af denne hjemmeside være begrænset.

Hvis cookies bruges af tredjepartsvirksomheder eller til analyseformål, vil vi informere dig om dette separat i denne databeskyttelseserklæring og om nødvendigt bede om dit samtykke.

Cookie-samtykke med Borlabs Cookie

Vores hjemmeside bruger Borlabs Cookies cookie-samtykketeknologi til at indhente dit samtykke til lagring af visse cookies i din browser og til at dokumentere dette i overensstemmelse med databeskyttelsesbestemmelserne. Udbyderen af denne teknologi er Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamborg (herefter Borlabs). Når du går ind på vores hjemmeside, gemmes en Borlabs-cookie i din browser, som gemmer det samtykke, du har givet, eller tilbagetrækningen af dette samtykke. Disse data videregives ikke til udbyderen af Borlabs Cookie. De indsamlede data opbevares, indtil du beder os om at slette dem eller selv sletter Borlabs-cookien, eller formålet med at opbevare dataene ikke længere gælder. Obligatoriske lovbestemte opbevaringsperioder forbliver upåvirkede. Detaljer om databehandling af Borlabs Cookie kan findes på https://de.borlabs.io/kb/which-data-stores-borlabs-cookie/ Borlabs cookie-samtykketeknologi bruges til at opnå det lovpligtige samtykke til brugen af cookies. Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, punkt 1, litra c, GDPR. Serverlogfiler Udbyderen af siderne indsamler og opbevarer automatisk information i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk sender til os. Disse er:

browsertype og browserversion
anvendte operativsystem
Henvisnings-URL
Værtsnavnet på den adgangsgivende computer
Tidspunkt for serveranmodning
IP-adresse
Disse data er ikke flettet med andre datakilder.

Disse data indsamles på grundlag af artikel 6 (1) (f) GDPR. Hjemmesideoperatøren har en legitim interesse i en teknisk fejlfri præsentation og optimering af sin hjemmeside – serverlogfilerne skal registreres til dette formål.

Kontaktformular

Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen, vil dine oplysninger fra forespørgselsformularen, herunder de kontaktoplysninger, du har opgivet der, blive opbevaret af os med henblik på behandling af henvendelsen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Disse data behandles på grundlag af artikel 6 (1) (b) GDPR, hvis din anmodning er relateret til opfyldelse af en kontrakt eller er nødvendig for at udføre prækontraktuelle foranstaltninger. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af henvendelser rettet til os (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) eller på dit samtykke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) hvis dette blev spurgt.

De data, du indtaster i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalde dit samtykke til opbevaring eller formålet med datalagring ikke længere gælder (f.eks. efter din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser – især opbevaringsperioder – forbliver upåvirket.

Forespørgsel via e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din forespørgsel inklusive alle resulterende personlige data (navn, forespørgsel) blive opbevaret og behandlet af os med det formål at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Disse data behandles på grundlag af artikel 6 (1) (b) GDPR, hvis din anmodning er relateret til opfyldelse af en kontrakt eller er nødvendig for at udføre prækontraktuelle foranstaltninger. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af henvendelser rettet til os (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) eller på dit samtykke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) hvis dette blev spurgt.

De data, du har sendt til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du anmoder om sletning, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring eller formålet med datalagring ikke længere gælder (f.eks. efter din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser – især lovbestemte opbevaringsperioder – forbliver upåvirket.

ANALYSEVÆRKTØJER OG ANNONCER
Google Analytics

Denne hjemmeside bruger funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gør det muligt for webstedsoperatøren at analysere adfærden hos besøgende på webstedet. Hjemmesideoperatøren modtager forskellige brugsdata, såsom sidevisninger, opholdets længde, anvendte operativsystemer og brugerens oprindelse. Disse data kan opsummeres af Google i en profil, der er tildelt den respektive bruger eller deres enhed.

Google Analytics bruger teknologier, der gør det muligt for brugeren at blive genkendt med det formål at analysere brugeradfærd (f.eks. cookies eller fingeraftryk på enheden). De oplysninger, som Google indsamler om brugen af denne hjemmeside, overføres normalt til en Google-server i USA og opbevares der.

Dette analyseværktøj bruges på grundlag af artikel 6 (1) (f) GDPR. Hjemmesideoperatøren har en legitim interesse i at analysere brugeradfærd for at optimere både sin hjemmeside og sin annoncering. Hvis der blev anmodet om et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til lagring af cookies), sker behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 1 lit. samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

IP anonymisering

Vi har aktiveret IP-anonymiseringsfunktionen på denne hjemmeside. Som et resultat heraf vil din IP-adresse blive forkortet af Google i EU-medlemsstater eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, før den sendes til USA. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive sendt til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne af operatøren af dette websted vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, til at udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og til at levere andre tjenester relateret til webstedsaktivitet og internetbrug til webstedsoperatøren. Den IP-adresse, der overføres af din browser som en del af Google Analytics, vil ikke blive flettet sammen med andre Google-data.

browser plug-in

Du kan forhindre Google i at indsamle og behandle dine data ved at downloade og installere browser-plugin’et, der er tilgængeligt under følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Du kan finde mere information om, hvordan Google Analytics håndterer brugerdata i Googles databeskyttelseserklæring: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Ordrebehandling

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med Google og implementerer fuldt ud de strenge krav fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder ved brug af Google Analytics.

Demografiske karakteristika i Google Analytics

Denne hjemmeside bruger funktionen „demografiske karakteristika“ i Google Analytics for at kunne vise besøgende på webstedet relevante annoncer i Googles annonceringsnetværk. Dette gør det muligt at oprette rapporter, der indeholder udsagn om alder, køn og interesser hos de besøgende på siden. Disse data kommer fra interessebaseret annoncering fra Google og besøgsdata fra tredjepartsudbydere. Disse data kan ikke tildeles en bestemt person. Du kan til enhver tid deaktivere denne funktion via annonceindstillingerne på din Google-konto eller generelt forbyde indsamling af dine data af Google Analytics som beskrevet i punktet „Indsigelse mod dataindsamling“.

opbevarings varighed

Data gemt af Google på bruger- og begivenhedsniveau, der er knyttet til cookies, bruger-id’er (f.eks. bruger-id) eller annoncerings-id’er (f.eks. DoubleClick-cookies, Android-annonce-id) anonymiseres efter 14 måneder eller slettes. Du kan finde detaljer om dette under følgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Ads

Webstedsoperatøren bruger Google Ads. Google Ads er et online annonceringsprogram fra Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads giver os mulighed for at vise annoncer i Googles søgemaskine eller på tredjepartswebsteder, når brugeren indtaster bestemte søgetermer på Google (søgeordsmålretning). Desuden kan målrettede annoncer vises baseret på de brugerdata, der er tilgængelige fra Google (f.eks. lokationsdata og interesser) (målgruppemålretning). Som webstedsoperatør kan vi vurdere disse data kvantitativt, for eksempel ved at analysere, hvilke søgeord der førte til visningen af vores annoncer, og hvor mange annoncer der førte til tilsvarende klik.

Google Ads bruges på grundlag af artikel 6 (1) (f) GDPR. Hjemmesideoperatøren har en legitim interesse i at markedsføre sine serviceprodukter så effektivt som muligt.

Google Remarketing

Denne hjemmeside bruger funktionerne i Google Analytics Remarketing. Udbyderen er Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Remarketing analyserer din brugeradfærd på vores hjemmeside (f.eks. ved at klikke på bestemte produkter) for at klassificere dig i bestemte annoncemålgrupper og derefter vise passende webmeddelelser, når du besøger andre onlinetilbud (remarketing eller retargeting).

Ydermere kan de annoncemålgrupper, der er oprettet med Google Remarketing, kobles til Googles funktioner på tværs af enheder. På denne måde kan interesserelaterede, personaliserede reklamebudskaber, der er tilpasset dig afhængigt af din tidligere brug og surfeadfærd på en slutenhed (f.eks. mobiltelefon) også vises på en anden af dine slutenheder (f.eks. tablet eller pc) .

Hvis du har en Google-konto, kan du gøre indsigelse mod personlig annoncering ved at bruge følgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Google Remarketing bruges på grundlag af artikel 6, stk. 1 lit f GDPR. Webstedets operatør har en legitim interesse i at markedsføre sine produkter så effektivt som muligt. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, sker behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6 (1) (a) GDPR; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Yderligere information og databeskyttelsesreglerne kan findes i Googles databeskyttelseserklæring på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Google konverteringssporing

Denne hjemmeside bruger Google Konverteringssporing. Udbyderen er Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Ved hjælp af Google Conversion Tracking kan vi og Google genkende, om brugeren har udført bestemte handlinger. For eksempel kan vi vurdere, hvilke knapper på vores hjemmeside der blev klikket på, hvor ofte, og hvilke produkter der blev set eller købt særligt hyppigt. Disse oplysninger bruges til at generere konverteringsstatistikker. Vi lærer det samlede antal brugere, der har klikket på vores annoncer, og hvilke handlinger de har foretaget. Vi modtager ingen information, som vi personligt kan identificere brugeren med. Google bruger selv cookies eller sammenlignelige genkendelsesteknologier til identifikation.

Googles konverteringssporing bruges på grundlag af artikel 6 (1) (f) GDPR. Hjemmesideoperatøren har en legitim interesse i at analysere brugeradfærd for at optimere både sin hjemmeside og sin annoncering. Hvis der blev anmodet om et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til lagring af cookies), sker behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 1 lit. samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan finde flere oplysninger om Googles konverteringssporing i Googles databeskyttelsesbestemmelser: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Facebook pixels

Denne hjemmeside bruger besøgendes handlingspixel fra Facebook til at måle konvertering. Udbyderen af denne tjeneste er Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Ifølge Facebook overføres de indsamlede data dog også til USA og andre tredjelande.

På denne måde kan de besøgendes adfærd spores, efter at de er blevet omdirigeret til udbyderens hjemmeside ved at klikke på en Facebook-annonce. Dette gør det muligt at evaluere effektiviteten af Facebook-annoncerne til statistiske og markedsundersøgelsesformål og optimere fremtidige annonceringsforanstaltninger.

De indsamlede data er anonyme for os som operatør af denne hjemmeside, vi kan ikke drage nogen konklusioner om brugerens identitet. Dataene opbevares og behandles dog af Facebook, så en forbindelse til den respektive brugerprofil er mulig, og Facebook kan bruge dataene til egne annonceringsformål i overensstemmelse med Facebooks retningslinjer for databrug. Dette gør det muligt for Facebook at placere annoncer på Facebook-sider og uden for Facebook. Denne brug af data kan ikke påvirkes af os som webstedsoperatør.

Brugen af Facebook-pixel er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i effektive annonceringsforanstaltninger, herunder sociale medier. Hvis der blev anmodet om et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til lagring af cookies), sker behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 1 lit. samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du finder yderligere information om beskyttelse af dit privatliv i Facebooks databeskyttelsesoplysninger: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Du kan også deaktivere remarketingfunktionen „Custom Audiences“ i afsnittet Annonceindstillinger på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. For at gøre dette skal du være logget ind på Facebook.

Hvis du ikke har en Facebook-konto, kan du deaktivere brugsbaseret annoncering fra Facebook på webstedet for European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

NYHEDSBREV
nyhedsbrevsdata

Hvis du gerne vil modtage nyhedsbrevet, der tilbydes på hjemmesiden, har vi brug for en e-mailadresse fra dig samt oplysninger, der gør det muligt for os at bekræfte, at du er ejer af den oplyste e-mailadresse, og at du accepterer at modtage nyhedsbrev. Yderligere data indsamles ikke eller indsamles kun på frivillig basis. Vi bruger udelukkende disse data til at sende de ønskede oplysninger og videregiver dem ikke til tredjeparter.

Behandlingen af de data, der er indtastet i nyhedsbrevets registreringsformular, sker udelukkende på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1 lit. a DSGVO). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til opbevaring af dataene, e-mailadressen og deres brug til udsendelse af nyhedsbrevet, fx via linket „afmeld“ i nyhedsbrevet. Lovligheden af de databehandlinger, der allerede har fundet sted, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

De data, du har gemt hos os med henblik på at tilmelde dig nyhedsbrevet, vil blive opbevaret af os eller nyhedsbrevsudbyderen, indtil du afmelder dig nyhedsbrevet og slettet fra nyhedsbrevets distributionsliste, efter du har annulleret nyhedsbrevet. Data gemt af os til andre formål forbliver upåvirket.

Efter at du er blevet fjernet fra nyhedsbrevets distributionsliste, kan din e-mailadresse blive gemt på en sortliste af os eller nyhedsbrevsudbyderen for at forhindre fremtidige forsendelser. Dataene fra sortlisten bruges kun til dette formål og lægges ikke sammen med andre data. Dette tjener både din interesse og vores interesse i at overholde lovkravene ved udsendelse af nyhedsbreve (legitim interesse i henhold til art. 6, stk. 1 lit. f GDPR). Opbevaring på sortlisten er ikke tidsbegrænset. Du kan gøre indsigelse mod opbevaringen, hvis dine interesser vejer tungere end vores legitime interesser.

Sendinblue

Denne hjemmeside bruger Sendinblue til at sende nyhedsbreve. Udbyderen er Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin, Tyskland.

Sendinblue er en tjeneste, der blandt andet kan bruges til at organisere og analysere udsendelse af nyhedsbreve. De data, du indtaster med det formål at abonnere på nyhedsbrevet, vil blive gemt på Sendinblues servere i Tyskland.

Hvis du ikke ønsker at blive analyseret af Sendinblue, skal du afmelde nyhedsbrevet. Til dette formål giver vi et tilsvarende link i hver nyhedsbrevsmeddelelse. Du kan også afmelde nyhedsbrevet direkte på hjemmesiden.

Dataanalyse af Sendinblue

Ved hjælp af Sendinblue er det muligt for os at analysere vores nyhedsbrevskampagner. Så vi kan f.eks. Se for eksempel, om en nyhedsbrevsmeddelelse er blevet åbnet, og hvilke links, der eventuelt er blevet klikket på. På den måde kan vi blandt andet fastslå, hvilke links der blev klikket særligt ofte på.

Vi kan også se, om visse tidligere definerede handlinger blev udført efter åbning/klik (konverteringsrate). Vi kan f.eks. B. genkend, om du har foretaget et køb efter at have klikket på nyhedsbrevet.

Sendinblue giver os også mulighed for at underinddele („cluster“) nyhedsbrevsmodtagere i forskellige kategorier. Nyhedsbrevsmodtagerne kan f.eks. B. efter alder, køn eller bopæl. På den måde kan nyhedsbrevene bedre tilpasses de respektive målgrupper.

For detaljerede oplysninger om Sendinblues funktioner, besøg venligst følgende link: https://de.sendinblue.com/newsletter-software/.

retsgrundlag

Databehandlingen sker på grundlag af dit samtykke (Art. 6, stk. 1 lit. a DSGVO). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. Lovligheden af de databehandlinger, der allerede har fundet sted, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

opbevarings varighed

De data, du har gemt hos os med henblik på at tilmelde dig nyhedsbrevet, vil blive opbevaret af os eller nyhedsbrevsudbyderen, indtil du afmelder dig nyhedsbrevet og slettet fra nyhedsbrevets distributionsliste, efter du har annulleret nyhedsbrevet. Data gemt af os til andre formål forbliver upåvirket.

Efter at du er blevet fjernet fra nyhedsbrevets distributionsliste, kan din e-mailadresse blive gemt på en sortliste af os eller nyhedsbrevsudbyderen for at forhindre fremtidige forsendelser. Dataene fra sortlisten bruges kun til dette formål og lægges ikke sammen med andre data. Dette tjener både din interesse og vores interesse i at overholde lovkravene ved udsendelse af nyhedsbreve (legitim interesse i henhold til art. 6, stk. 1 lit. f GDPR). Opbevaring på sortlisten er ikke tidsbegrænset. Du kan gøre indsigelse mod opbevaringen, hvis dine interesser vejer tungere end vores legitime interesser.

For mere information, se Sendinblues privatlivspolitik på: https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht/.

Indgåelse af kontrakt om ordrebehandling

Vi har indgået en kontrakt med Sendinblue, hvori vi forpligter Sendinblue til at beskytte vores kunders data og ikke videregive dem til tredjemand.

Vi bruger YouTube i den udvidede databeskyttelsestilstand. Ifølge YouTube betyder denne tilstand, at YouTube ikke gemmer nogen information om besøgende på denne hjemmeside, før de ser videoen. Den udvidede databeskyttelsestilstand udelukker dog ikke nødvendigvis overførsel af data til YouTube-partnere. Sådan etablerer YouTube en forbindelse til Google DoubleClick-netværket, uanset om du ser en video.

Så snart du starter en YouTube-video på denne hjemmeside, oprettes en forbindelse til YouTube-serverne. YouTube-serveren informeres om, hvilke af vores sider du har besøgt. Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, sætter du YouTube i stand til at tildele din surfeadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto.

Ydermere kan YouTube gemme forskellige cookies på din slutenhed efter at have startet en video eller bruge sammenlignelige genkendelsesteknologier (f.eks. enhedsfingeraftryk). På denne måde kan YouTube modtage information om besøgende på denne hjemmeside. Disse oplysninger bruges bl.a. bruges til at indsamle videostatistik, forbedre brugervenligheden og forhindre svindelforsøg.

Om nødvendigt kan der efter starten af en YouTube-video udløses yderligere databehandlingsoperationer, som vi ikke har indflydelse på.

YouTube bruges med henblik på en attraktiv præsentation af vores online tilbud. Dette repræsenterer en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f GDPR. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, sker behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a GDPR; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan finde flere oplysninger om databeskyttelse på YouTube i deres databeskyttelseserklæring på: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vores optrædener på sociale medier

Databehandling via sociale netværk

Vi opretholder offentligt tilgængelige profiler på sociale netværk. De sociale netværk, vi bruger i detaljer, kan findes nedenfor.

Sociale netværk såsom Facebook, Twitter osv. kan normalt analysere din brugeradfærd grundigt, når du besøger deres hjemmeside eller en hjemmeside med integreret indhold på sociale medier (f.eks. like-knapper eller reklamebannere). At besøge vores tilstedeværelse på sociale medier udløser adskillige databeskyttelsesrelaterede behandlingsoperationer. I detaljer:

Hvis du er logget ind på din sociale mediekonto og besøger vores tilstedeværelse på sociale medier, kan operatøren af den sociale medieportal tildele dette besøg til din brugerkonto. Under visse omstændigheder kan dine personoplysninger dog også registreres, hvis du ikke er logget ind eller ikke har en konto hos den respektive sociale medieportal. I dette tilfælde indsamles disse data for eksempel via cookies, der gemmes på din slutenhed eller ved at registrere din IP-adresse.

Ved hjælp af de data, der indsamles på denne måde, kan operatørerne af de sociale medieportaler oprette brugerprofiler, hvor dine præferencer og interesser er gemt. På denne måde kan interessebaseret annoncering vises for dig både inden for og uden for de respektive sociale mediers tilstedeværelse. Hvis du har en konto hos det respektive sociale netværk, kan interessebaseret annoncering vises på alle enheder, hvor du er logget ind eller var logget ind.

Bemærk også, at vi ikke kan spore alle behandlinger på de sociale medieportaler. Afhængigt af udbyderen kan yderligere behandlinger derfor udføres af operatørerne af de sociale medieportaler. Detaljer kan findes i brugsbetingelserne og databeskyttelsesbestemmelserne for de respektive sociale medieportaler.

retsgrundlag

Vores optrædener på sociale medier skal sikre den bredest mulige tilstedeværelse på internettet. Dette er en legitim interesse i henhold til artikel 6 (1) (f) GDPR. Analyseprocesserne iværksat af de sociale netværk kan være baseret på forskellige retsgrundlag, som skal specificeres af operatørerne af de sociale netværk (f.eks. samtykke i henhold til art. 6, stk. 1 lit. a DSGVO).

Controller og håndhævelse af rettigheder

Hvis du besøger en af vores tilstedeværelser på sociale medier (f.eks. Facebook), er vi sammen med operatøren af den sociale medieplatform ansvarlige for de databehandlingsoperationer, der udløses under dette besøg. I princippet kan du udøve dine rettigheder (information, rettelse, sletning, begrænsning af behandling, dataoverførsel og klager) både over for os såvel som operatøren af den respektive sociale medieportal (f.eks. vs. Facebook).

Bemærk venligst, at på trods af det fælles ansvar med operatørerne af de sociale medieportaler, har vi ikke fuld indflydelse på de sociale medieportalers databehandlingsdrift. Vores muligheder er i høj grad baseret på den respektive udbyders virksomhedspolitik.

opbevarings varighed

De data, der indsamles direkte af os via tilstedeværelsen på sociale medier, vil blive slettet fra vores systemer, så snart formålet med at opbevare dem ikke længere gælder, du anmoder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring eller formålet med at opbevare dataene ikke længere gælder. Gemte cookies forbliver på din slutenhed, indtil du sletter dem. Obligatoriske lovbestemmelser – især opbevaringsperioder – forbliver upåvirket.

Vi har ingen indflydelse på opbevaringsperioden for dine data, som opbevares af operatørerne af de sociale netværk til deres egne formål. For detaljer, kontakt venligst operatørerne af de sociale netværk direkte (f.eks. i deres databeskyttelseserklæring, se nedenfor).

Sociale netværk i detaljer

Facebook

Vi har en profil på Facebook. Udbyderen af denne tjeneste er Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Ifølge Facebook overføres de indsamlede data også til USA og andre tredjelande.

Du kan justere dine annonceringsindstillinger uafhængigt på din brugerkonto. For at gøre dette skal du klikke på følgende link og logge ind: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Detaljer kan findes i Facebooks privatlivspolitik: https://www.facebook.com/about/privacy/.